Thực hiện quy định số 07-QĐ/HU ngày 06/04/2022 của Huyện uỷ Thanh Trì quy định việc công tác quy hoạch cán bộ; Thực hiện kế hoạch số 113-KH/HU ngày 06/04/2022 của Huyện uỷ Thanh Trì về việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và các tổ chức khác; Thực hiện hướng dẫn số 04-HD/HU ngày 06/04/2022 của Huyện uỷ Thanh Trì việc hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và đảng viên hằng năm.

Ngày 25/04/2022, trường mầm non Yên Ngưu xã Tam Hiệp đã tổ chức Hội nghị “Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện BTV Huyện uỷ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp 2025-2030”. Với tinh thần trách nhiệm cao và làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy trình, việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) nhiệm kỳ 2020-2025, hội nghị quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp 2025-2030 của trường mầm non Yên Ngưu xã Tam Hiệp đã thực hiện đảm bảo đúng theo kế hoạch và thời gian quy định. Với sự tín nhiệm cao của đồng nghiệp, hy vọng rằng sẽ có những đồng chí trong nguồn quy hoạch cán bộ được bổ nhiệm và giữ các chức vụ quản lý ở các đơn vị trường học, cố gắng nỗ lực hết mình để cống hiến cho sự thành công của nền giáo dục huyện nhà trong những giai đoạn tiếp theo.

Một số hình ảnh tổ chức hội nghị của nhà trường: