Các bậc phụ huynh nhấn vào đường link bên dưới hoặc quét mã QR Code theo hướng dẫn để điền vào phiếu kê khai thông tin tuyển sinh cho con.

https://forms.gle/3rB24sSJdyFCMUgbA