Trường mầm non Yên Ngưu xã Tam Hiệp kính gửi các bậc phụ huynh quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.