Ngày 25/8/2020 Sở GD&ĐT, Sở Y tế Hà Nội đã ra hướng dẫn số: 2686/HDLN: GDĐT-YT về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 đầu năm học 2020-2021