Ngày 14/8/2020 Sở GD&ĐT Hà Nội đã ra văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống dịch bệnh covid-19.