Ngày 14/8/2020 UBND huyện Thanh Trì đã ra công văn về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19