vào hồi 9h00 ngày 18/08/2020 Chủ tịch UBND huyện Thanh trì đã gửi điện khẩn số: 07/CĐ-UBND