Ngày 06/5/2022, Chi bộ 9 thuộc Đảng bộ xã Tam Hiệp đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 01 quần chúng ưu tú. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm và theo đúng các trình tự, điều lệ Đảng.

Tham dự lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh  - Phó bí thư thường trực xã Tam Hiệp; Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Bí thư chi bộ 9, Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Ngưu xã Tam Hiệp cùng 27 đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ nhà trường đã lãnh đạo đảng viên chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; liên hệ mật thiết với quần chúng, người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động. Chi bộ luôn quan quan tâm công tác phát triển đảng viên trong chi bộ nhà trường, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh và phát triển.

Trải qua một thời gian dài phấn đấu và trưởng thành, được sự giúp đỡ của chi bộ cùng sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, quần chúng ưu tú Chử Thị Thúy Lan -  Giáo viên lớp Mẫu giáo bé C1 đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 06/5/2022.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Bí thư chi bộ trường Mầm non Yên Ngưu xã Tam Hiệp đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới Chử Thị Thúy Lan đồng thời phân công đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí trong thời gian thử thách 12 tháng. Đồng chí đã giao nhiệm vụ và bày tỏ mong muốn đồng chí đảng viên mới sẽ luôn rèn luyện tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng là một người đảng viên, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động của nhà trường và tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tác phong và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đặc biệt phải thực hiện tốt nghĩa vụ của người Đảng viên trong thời gian dự bị theo quy định của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, phát huy năng lực hơn nữa, tận tâm, nhiệt huyết, trách nhiệm để cùng Chi bộ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Tam Hiệp nói chung và chi bộ ngày càng phát triển.

Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Chử Thị Thúy Lan đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân; tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú của Chi bộ nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng; đây cũng là động lực cho các đoàn viên, quần chúng ưu tú khác tiếp tục phấn đấu noi theo, phấn đấu và phấn đấu hơn nữa để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số hình ảnh của buổi lễ: