"Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại". Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nét đẹp trong cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Máu là loại thuốc điều trị đặc biệt quý, chỉ có thể được hiến tặng từ những trái tim nhân ái, với tình cảm và trách nhiệm cao cả của họ với cộng đồng. Nguồn máu an toàn nhất cho người bệnh là nguồn máu từ những người khỏe mạnh, hiến máu tình nguyện, không vụ lợi.
     Với những ý nghĩa tốt đẹp đó, hôm nay ngày 02/04/2022, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Yên Ngưu xã Tam Hiệp đã tích cực tham gia hiến máu tại Ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp nhằm chung tay nhân rộng và phát triển nghĩa cử cao đẹp ấy rộng khắp mọi nơi. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, một lần nữa thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, lòng nhân ái, yêu thương “Một người vì mọi người” của mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn trường mầm non Yên Ngưu xã Tam Hiệp.