CV: 462 /PGD&ĐT ngày 03/08/2020 V/v phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

 

 

Kính gửi: Ban giám hiệu các trường MN, TH, THCS thuộc huyện Thanh Trì

Thực hiện công văn số 2405/SGDĐT-CTTT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và công văn số 1545/UBND-YT ngày 27/7/2020 của UBND huyện Thanh Trì về việc Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức trong công tác phòng chống, dịch Covid-19 trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện Công văn số 679/SGDĐT-CTTT ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cần làm phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 856/ SGDĐT-CTTT ngày 20 tháng 3 năm 2020 về hướng dẫn xử lý các trường hợp ho, sốt, khó thở tại trường học.

2. Tại các địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 các nhà trường phải đảm bảo đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế như: kiểm tra hệ thống cấp nước, đảm bảo đủ nước sạch, xà phòng, nước sát khuẩn tay và nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo quy định.

3. Các đơn vị nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Trong thời gian nghỉ hè lãnh đạo các nhà trường duy trì liên hệ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh. Hạn chế tổ chức tham quan, du lịch đến những điểm có nguy cơ dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế, tuyệt đối không tham gia đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận.

Phòng GDĐT đề nghị các nhà trường khẩn trương triển khai đầy đủ, thực hiện tốt các nội dung trên./.                   

                   

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.                                                                        

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

                        (Đã ký)

 

Nguyễn Thị Tuyết Lê