Ngày 27/7/2020 Sở GD&ĐT đã ra công văn chỉ đạo về Phòng chống Covid- 19 trong tình hình mới.