Bé hãy dùng bút nối liền các nét đứt để tìm đường đi cho bạn thỏ tìm được củ cà rốt nhé.