🍀🍀🍀 Trường Mầm non Yên Ngưu xã Tam Hiệp kính gửi tới các bậc PHHS: Kế hoạch số 1680/KHLN-YT-GDĐT ngày 15/4/2022 của Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến 12 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội!!!💖💖💖